LED világítás autótól a lakásig
Kezdőlap Ügyfélszolgálat Hírlevél Kosár Hogyan vásároljak? Honlap
LED izzó * LED szalag * Angel Eye * DRL Menetfény * LEDes Autó izzó * LEDes rendszámvilágítás

Árkereső




HOGYAN VÁSÁROLJAK?


Általános Szerződési Feltételek

Jelen weboldalt a Streetvox Kft (a továbbiakban: Streetvox) üzemelteti.

A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Streetvox által üzemeltetett webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.


A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is.

Az autohifi-tuning.shp.hu online áruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelést csak akkor áll módunkban elfogadni, ha vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért az üzemeltetőket felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik


Szállítási és fizetési feltételek

Az autohi-tuning.shp.hu online áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a visszaigazolásban jelzett és vevővel elektronikus úton egyeztetett időpontban veheti át. Lehetősége van továbbá arra is, hogy megrendelését a forgalmazó üzletében személyesen vegye át. A csomagolási költségeket nem számoljuk fel, a szállítási költség azonban bizonyos esetekben a Vevőt terheli. Ennek összege a választott szállítási mód és a rendelés összegének függvényében változik. A vevő az alábbi lehetőségek közül választhat:

Személyes átvétel
Postai Küldemény

A szállítási költségek, a Magyar Posta mindenkori díjszabásának megfelelően alakulnak.

Vevő köteles a kiszállítás idopontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Elállási jog

Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a zsolt@streetvox.hu e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A Forgalmazó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

A Forgalmazó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Amennyiben megrendelése során élni kíván a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával, felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat a zsolt@streetvox.hu e-mail címen.


Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Az egyes árucikkekre vonatkozó jótállási és szavatossági feltételek tekintetében speciális rendelkezések a forgalmazó információs oldalán találhatók.

A garancia érvényesítése a forgalmazó üzletében, a forgalmazóval szemben lehetséges.

Rendkívül fontos, hogy a rendelés átvételekor kapott garancialevelet és a vásárlásról kiállított részletes számlát őrizze meg.

Felelősség

Az autohifi-tuning.shp.hu online áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az autohifi-tuning.shp.hu-hoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a autohifi-tuning.shp.hu-hoz való kapcsolódásáért és a autohifi-tuning.shp.hu online áruházban történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a autohifi-tuning.shp.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Intreneten küldött és fogadott adat elveszik.

Adatvédelem

Az autohifi-tuning.shp.hu online áruház ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az autohifi-tuning.shp.hu alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók az autohifi-tuning.shp.hu által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatainak kezelésekor a mindekor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.





Az üzemeltetők szabadon módosíthatják a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők szabadon érvénytelennek nyilváníthatják a vevő regisztrációját és vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Magyar Gazdasági Kamara Választott Bíróságának joghatóságát kötik ki.


Streetvox Kft.


LED világítás autótól a lakásig